Afdeling & Klasser

Børneafdeling Lerchehuset, Slagelsevej 12,  Jyderup

Leder Astrid Boserup
Telefon: +45 59 24 83 05

 • ABC Lerchehuset for Indskoling 0. til 3. klasse.
 • Junior Klasse Lerchehuset Boglig for 3. til 6. klasse.  
 • Autismecenter for børn med autismespektrumforstyrrelser fra 0 – 6 KlassE.
 • OBS Lerchehuset flytter pr 1 August til Holbæk og skifter navn til Søbæk – Vestre skole Kærsangervej 21 – 23  

Ungeafdeling ISS Klasser “Identitet – Selverkendelse – Selvopfattelse”  Søbæksparken 10, Jyderup

Leder Jesper Rasmussen
Telefon: +45 59 24 83 10

 • ISS Boglige klasser for 6 – 10. Klass
 • ISS Boglig klasse for 10. klasse og STU.
 • Autismecenter for unge med autismespektrumforstyrrelser 6 – 10 Klasse.
 • Eleverne tilbydes fuldfagrække samt Folkeskolens afgangsprøver.

Ressourceafdeling, Kirkevej 6, Mørkøv

Leder Martin Holm Larsen
Telefon: +45 59 24 83 12

 • Ressourceklasse for unge 6 – 10. klassetrin målrettet unge med behov for helt særligt individuelt tilrettelagte undervisningsforløb og særlig bemanding.

Erhvervsskolen Søbæk, Slagelsevej / Skolevej, Jyderup

Leder Simon Johansen
Telefon: +45 59 24 83 14

 • Basis klasse for undervisningspligtige elever, der profiterer af praktisk / teoretisk undervisning. Der tilbydes undervisning i begrænset fagrække Jfr. LFS. § 33,4.
 • STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på “Fabrikken”. Værkstedsbaseret under-visning for unge drenge og piger 16. – 25. år.  Særligt klasse for unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser – Rekvirer særskilt brochure.
 • EMU – erhvervs, modning & udviklingsklasse. Værkstedsbaseret undervisning tilrettelagt jfr Aktivering lovgivning LAP. § 32. eller 11 klasse.

Autismecenter Søbæk ASF

 • Autismecenter Søbæk underviser skolesøgende elever fra 0 til 10 klasse. Eleverne er indskrevet på enten Børne afdeling Lerchehuset eller i vores ASF hus på Bryggervænget. 
 • Autismecenter Søbæk  tilbyder endviderer STU tilbud til unge 16 – 25 årige med behov for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 • Autismecenter Søbæk tilbyder døgnophold på vore Bosteder eller Opholdssteder afdelinger i Jyderup – Holbæk