SØBÆK ØST består nu af afdelingerne:

Skolen på Kærsangervej Holbæk Afd. Leder Astrid Barslund

Skolen ” Stigs Mølle ” (Afdeling Ibs Mølle og Stigs Bjergby.)  Afdelings Ledere Carsten Weng & afdelingsleder Mie Mortensen.

Til Søbæk Øst afdeling visiterer fortrinsvis børn mellem 1 til 10 klasse, samt behov for STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.

Målgruppe overordnet.

Bredt betragtet Børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Introverte børn og børn med kognitive problemer & relations vanskeligheder.

 

SØBÆK VEST består af følgende afdelinger.

Søbæksgården afdelings Leder Jesper Rasmussen

Erhvervsskolen Søbæk afdelings Leder Dorthe Elly Johansen.

Til Søbæksgården & Erhvervsskolen visiteres børn og unge fra 4 klasse til 10 Klasse. + STU ” Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse”.  & EMU ” Erhvervs, modning og udviklingsklasse”. Ligeledes unge indskrevet i ” beskyttet værksted – aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104.

Målgruppe overordnet.

Bredt betragtet Børn og unge med personlighedsforstyrrelser, Identitets vanskeligheder, ko morbide psykiske vanskeligheder samt adfærd, kontakt og trivselsproblemer.