Hvad er Søbæk Kollegiet ?

På Bostederne Søbæk arbejder vi med unge, som på vej ind i ungdomslivet og i voksenverdenen mangler grundlæggende færdigheder i at kunne klare sig selvstændigt.

Det kan være unge som oplever tilværelsen, som kompliceret og lidt uoverskuelig. ’

Vi arbejder med senmodne, usikre unge eller unge med personligheds og identitetsproblemer. Unge som i en periode mangler ressourcer og personligt overskud.

Det kan være unge for hvem hverdagen være præget af manglende selvværd, angst, usikkerhed og utryghed.

På Bostederne Søbæk arbejder vi derudover med unge med udviklings og autismespektrum forstyrrelser. Således unge, der kan have vanskeligheder ift. kommunikation, samarbejde, socialt samspil, social forestillingsevne.

Vore Unge vejledere på Søbæk hjælper med at strukturere, planlægge og organisere.

Fakta forhold Søbæk kollegiet.

Aldersgruppe 16 – 30 år begge køn.

 • Jyderup / Søbæksparken 10 F – 3 beboere.
 • Jyderup / Søbæksparken 10 G – 4 beboere.
 • Jyderup / Søbæksparken 10 H – 3 beboere.
 • Jyderup / Søbæksparken 10 D – 4 beboere. (Kontor)
 • Jyderup / Søbæksparken 1 – 3 beboere.
 • Jyderup / Dyremosevej 1 – 2 beboere.
 • Jyderup / Skolevej 10 – 4 beboelser til 7 beboere.
 • Jyderup / Slagelsevej 13 – 1 beboer.
 • Jyderup / Drivsåtvej 9 – 2 beboere.
 • Holbæk / Kalundborgvej 83 – 5 beboere.

Vore afdelinger er opdelt i enten døgnbemandede Opholdssteder eller Botilbud under Søbæk kollegiet. Hvor der er enten døgnkontakt eller afd. er døgnbemandede.

 

Opholdssteder under Søbæk

 • Opholdsstedet Søbæk Jyderup 2 enheder af 6 beboere ialt 12 pladser – 10-23 år. §66,5 & §107
 • Opholdsstedet Søbæk Knabstrup 2 enheder af 6 beboere ialt 12 pladser – 10-23 år. §66,5 & §107
 • Opholdsstedet Skovbrynet Jyderup 5 beboere med et højt støttebehov. 16-25 år. §66.5 &% §107.
 • Opholdsstedet Bryggervænget Jyderup. 5 beboere 16-25 år §66,5 & §107 Medio 18 tager vi nyt bo afsnit i brug med yderligere 6 pladser. til §108.
 • Opholdsstedet Dalbo Dalmosevej Tuse Næs. Nyt Opholdssted for 8 beboere §66,5 / §107 / §108.

Alle bygninger er moderne og velholdte, hvor der er plads til privatliv.

FAQ

Hvordan er beboelserne ?

Søbæk Kollegiet består af i alt 12 selvstændige bo enheder / huse som er beliggende i henholdsvis i Jyderup, Mørkøv eller i Holbæk.

Boligerne er indrettet, så der kan bo en eller flere i hver beboelse. Der er døgnkontakt i alle beboelser som er bemandet fra Kl. 8 til Kl. 22. Andre huse er døgnbemandet.

 Vi prioriterer at de unge bor i pæne ordentlige omgivelser, så alle vore bo enheder er moderne indrettet, med en pæn standard ” up to date ”. Alle har sin private del af beboelsen, som kan aflåses separat. Alle beboelser har gode, fællesfaciliteter så som Køkken Dagligstue – Bad / Toilet / Vaskerum. Derudover hører der til de fleste lejligheder et fælles have areal. De unge kan, under ansvar og efter aftale med tilsynet, få adgang til stedets Interne sportsfaciliteter i egen sportshal – fodboldbaner mm.

Hvem kan bo her?

Beboelser er etableret for rimeligt velfungerende, men typisk senmodne unge der står med ”det ene ben” ude i voksenlivet. Her bor unge som skal guides i at klare dagligdagens strabadser. Disse unge skal ofte tilbydes en moderat ”hjælp til selvhjælp”.

Mange unge har ikke naturlige forudsætninger for at kunne klare sig uden en vis voksenhjælp og støtte. Unge på denne del af Søbæk Kollegiet skal have basale færdigheder og være egnet til at kunne bo selvstændigt. Den unge skal derfor have motivation for og vilje til at kunne fungere selvstændigt på eget værelse uden massivt behov for videre massiv behandling.

Der er døgnkontakt og tilbuddet er bemandet med unge vejledere fra kl. 8-23.

Hvor kommer beboerne fra ?

Hvor indskrives de unge fra?

Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært i alderen 16 – 25 år, som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn”. De beboere der er på Søbæk kollegiet indskrives typisk fra eget hjem eller fra opholdssted / plejefamilie eller fra efterskole. De unge indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder.

De unge på vore steder skal ”prøve kræfter” med de udfordringer der er i en for dem, kompliceret verden med rigtig mange opgaver og forpligtelser. De unge skal guides i at kunne fungere selvstændigt. På Søbæk Kollegiet er der således tale om, at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Mange unge har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et forløb, hvor de unge støttes på deres vej ud i ungdoms og voksenlivet. 

Søbæk Kollegiet visiterer ikke unge med en dissideret igangværende kriminel løbebane. Tilbuddet er heller ikke velegnet til unge der er i et regulært ubehandlet misbrug. Unge med erkendte og begrænsede misbrugsproblemer kan kun visiteres, hvis de selv oprigtigt ønsker at bearbejde og komme deres misbrug til livs. Søbæk kollegiet supplerer forløbet med misbrugsbehandling, for hvem det måtte være nødvendigt.

Omfang af tilsyn – støtte og efterværn! ADL Støtte. ” Almindelig daglig levevis.

Som ung på Søbæk kollegiet tilbydes du kontakt fra en fast ungevejleder, som har til opgave at hjælpe og vejlede dig i hverdagen. Vore ungevejledere er stabile og autentiske voksne og de skal i dagligdagen give dig den support, som du og dine medbeboere har behov for. Ungevejlederen skal hjælpe dig med at planlægge og lave strategier så hverdagen fungerer for dig, både ift. dig selv og i forhold til de praktiske ting omkring dig.  Du får det vi kalder praktisk ADL støtte ud fra ” hjælp til selvhjælp ” princippet. i gør ikke tingene for dig, men vi vejleder dig i at løse de udfordringer der er og kommer. Vi hjælper dig med at ” bygge bro ” til den for mange komplicerede voksenverden vi er i. Som ung på Søbæk kollegiet, skal du være motiveret for og interesseret i at fungere selvstændigt.

Ungevejledere på Søbæk kollegiet arbejder på at opøve din ansvarlighed så du kan udvikle sociale færdigheder og opnå kompetencer så du kan fungere i sociale sammenhænge. Ungevejlederen skal medinddrage din familie eller andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis du er over 18 år bestemmer du selv om vi skal involvere andre end dig selv. Der skal arbejdes på at etablere og vedligeholde de bæredygtige relationer. Vi lægger meget vægt på, at du selv tager ansvar omkring de beslutninger som er nødvendige i de valg du foretager.

Vi løser ikke opgaverne for dig, men vejleder dig så du unge selv tage stilling og forstår at handle Du skal som beboer acceptere, at vore ungevejledere ”blander sig” og vejleder dig i din tilværelse og du skal derfor tage medansvar for din tilværelse. Det er en balancegang, hvor meget ”Vi skal blande os”, men det tilstræbes, at møde de unge på deres præmisser og give dem ”frirum” i egen bolig.

Ungevejlederen har således ansvar for, at følge op på alle de ting, som du skal have hjælp til ud fra aftaler der er beskrevet i den handleplan som henvisende kommune laver for dig. Ungevejlederen skal med dig lave klare aftaler om hvilke dage du skal være til stede.

Omfanget og intensiteten i den hjælp du får, varierer alt efter hvilken situation du er i og de behov du har. Ungevejlederen skal arbejde på at skabe og vedligeholde en god relation til det primære netværk.

Som ung kan du døgnet rundt komme i forbindelse med den, der har primærvagten Der er, med undtagelse af Afd Bryggervænget – Autismecentret og Afd. Skovbrynet , ikke som udgangspunkt nattevagter, men vi har som regel vagt på i døgnets aktivitets perioder til kl. 24 dagligt og ved behov er der aften og natrundering. Den skemalagte bemanding varierer alt efter daglige behov

Ungevejleder tilsyn & Støtte ?

Som ung på Søbæk kollegiet tilbydes du kontakt fra en fast ungevejleder, som har til opgave at hjælpe og vejlede dig i hverdagen. Vore ungevejledere er stabile og autentiske voksne og de skal i dagligdagen give dig den support, som du og dine medbeboere har behov for. Ungevejlederen skal hjælpe dig med at planlægge og lave strategier så hverdagen fungerer for dig, både ift. dig selv og i forhold til de praktiske ting omkring dig.  Du får det vi kalder praktisk ADL støtte ud fra ” hjælp til selvhjælp ” princippet. i gør ikke tingene for dig, men vi vejleder dig i at løse de udfordringer der er og kommer. Vi hjælper dig med at ” bygge bro ” til den for mange komplicerede voksenverden vi er i. Som ung på Søbæk kollegiet, skal du være motiveret for og interesseret i at fungere selvstændigt.

Ungevejledere på Søbæk kollegiet arbejder på at opøve din ansvarlighed så du kan udvikle sociale færdigheder og opnå kompetencer så du kan fungere i sociale sammenhænge. Ungevejlederen skal medinddrage din familie eller andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis du er over 18 år bestemmer du selv om vi skal involvere andre end dig selv. Der skal arbejdes på at etablere og vedligeholde de bæredygtige relationer. Vi lægger meget vægt på, at du selv tager ansvar omkring de beslutninger som er nødvendige i de valg du foretager.

Vi løser ikke opgaverne for dig, men vejleder dig så du unge selv tage stilling og forstår at handle Du skal som beboer acceptere, at vore ungevejledere ”blander sig” og vejleder dig i din tilværelse og du skal derfor tage medansvar for din tilværelse. Det er en balancegang, hvor meget ”Vi skal blande os”, men det tilstræbes, at møde de unge på deres præmisser og give dem ”frirum” i egen bolig.

Ungevejlederen har således ansvar for, at følge op på alle de ting, som du skal have hjælp til ud fra aftaler der er beskrevet i den handleplan som henvisende kommune laver for dig. Ungevejlederen skal med dig lave klare aftaler om hvilke dage du skal være til stede.

Omfanget og intensiteten i den hjælp du får, varierer alt efter hvilken situation du er i og de behov du har. Ungevejlederen skal arbejde på at skabe og vedligeholde en god relation til det primære netværk.

Som ung kan du døgnet rundt komme i forbindelse med den, der har primærvagten Der er, med undtagelse af Afd Bryggervænget – Autismecentret og Afd. Skovbrynet , ikke som udgangspunkt nattevagter, men vi har som regel vagt på i døgnets aktivitets perioder til kl. 24 dagligt og ved behov er der aften og natrundering. Den skemalagte bemanding varierer alt efter daglige behov

Hvilke husregler gælder der?

Når man bor flere børn og unge sammen i et fællesskab med andre, så er der nogle grundlæggende generelle og anden beboer vejledning som alle både voksne og unge skal orientere sig om og respektere. Den Husansvarlige og Ungevejledere skal gennemgå disse regler med dig og dine med beboere. Som beboer har du indflydelse på stedets husorden og du er som beboer velkommen til at komme med input og indsigelser eller gode forslag – så bare sig til!

Hjemmelgrundlag. Lov om voksenansvar §4 Husorden.

Link til Husregler på Søbæk Kollegiet 

Husregler Bostederne Søbæk Kollegiet

 

Trin indplacering & Visitation

Trinindplacering, Ydelser & forsørgelse.

Når en ung visiteres til Søbæk kollegiet aftaler vi i samarbejde med den unge samt henvisende myndighed omfanget af støttebehovet og dermed hvilke ydelser der skal tilbydes den unge.  Tilsynet og trinindplacering sker er enten ” Intensiv, Moderat eller begrænset”. Den unge indplaceres som udgangspunkt indplaceres ved start på ” Intensiv støtte ”. Herefter senere ud fra en konkret vurdering. Ydelsen dækker ud over udgiften til tilsyn og aktiviteter den unges andel af husleje, lys vand & varme samt adgang til fælles faciliteter. Bemærk at ydelsen ikke indeholder penge til forsørgelse kost, lommepenge og beklædning. Aktuelle ydelser fremgår af Taksttabel på sidste side i pjecen. Egenbetaling: Beboere over 18 år med forsørgelsesgrundlag kan jfr. Sel. § 163 af henvisende myndighed sættes i egenbetaling som opkræves af henvisende myndighed hos den unge.

Tilkøbs ydelser. Botilbud Søbæk Kollegiet & ASF Botilbud.

Døgnprisen på botilbud indeholder ikke penge til beboerens forsørgelse da beboernes forsørgelsesgrundlaget ift. alder er forskellig. Hvis den er under 18 år eller ikke har et forsørgelsesgrundlag, så skal der tages stilling til om den unge kan bevilliges ”Underholdspakken” som dækker kostpenge og lommepenge, beklædning samt rejsepenge. Pakken er beregnet efter KL’s Takster.Unge over 18 år er som regel selvforsørgende. Disse unge tjener selv penge til egen forsørgelse. Eller de modtager SU eller Kontanthjælp eller andet. 

Supplerende. Ved indskrivning skal vi med den unge under 18 år og henvisende kommune forholde os til om kommune vil bevillige et etableringsbeløb inden for rammerne af KLs vejledende takster.

Visitation & kontakt.

Har du / I en konkret forespørgsel på placering, eller ønsker du at komme i praktik, så kontakt:

 

Visitator Annette Filthuth

Tlf. + 45  51 21 30 53

 annette@soebaek.dk

 

 

Byg & Bo Integreret Botilbud med STU

BYG & BO 

Søbæk Kollegiet botilbud kombineret med STU på Søbæk skole.

Dette tilbud målretter sig unge som har behov for et kombineret integreret tilbud med både Botilbud og STU. Det kan være en god ide at integrerer bodel med STU hvis man vi sikre en helheds orienteret løsning med sammenhæng. Fordelen er at det er samme medarbejder som har en fælles kultur og som sikrer og samarbejde ift fremmøde og langsigtede strategoer ift den unge.

Vi henviser til vores STU Søbæk som detaljeret skriver de værksteder vi har.

STU tilbuddet på Erhvervsskolen Søbæk er velegnet til unge, der med praktisk potentiale ønsker at beskæftige sig med værkstedsforløb og praktikker. Afprøv dig selv på et eller flere af vore mange værksteder inden for mekanik, bygge / anlæg, medie musik mv.

Er du bogligt motiveret og har lyst til at supplere det praktiske med undervisning, så er der også mulighed for det. STU forløbet suppleres derudover med flere praktikforløb i eksterne virksomheder.

 Alle STU elever tilbydes mulighed for at få kørekort.

Et kørekort åbner mange døre, så alle unge indskrevet på STU tilbydes på 2. eller 3. år at tage førerbevis.

 

Få mere at vide om indskrivning

Visitator

Vil du at vide mere om vores botilbud så kontakt visitator Annette Filthuth på tlf. 51213053 i dag.

Taksttabel og trin 2018  Takst tabel Søbæk 2018 Døgntilbud

 

Annette Filthuth1 Visitator 51213053

Aftal et besøg hos os

Afdelingsleder

Kontakt afdelingsleder Mikael Nielsen tlf. 51213054 eller via mail mikael@soebaek.dk