Erhvervsskole – STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Søbæk er velegnet til unge, der med praktisk potentiale ønsker at beskæftige sig med værkstedsforløb og praktik. Afprøv dig selv på et eller flere af vore mange værksteder inden for mekanik, bygge / anlæg, medie musik m.v. Hvis du er bogligt motiveret og har lyst til at supplere det praktiske med undervisning, så er der også mulighed for det.

STU-forløbet suppleres derudover med flere praktikforløb i eksterne virksomheder.  Vi arbejder på, at du finder et sikkert ståsted,  en platform du kan fungere på.

På Erhvervsskolen Søbæk møder du stabile voksne og andre kammerater. Vi vil give dig en masse udfordringer, som du kan bruge på din vej ind i voksentilværelsen. Du skal se virkeligheden og udfordringer i øjnene. Vi udfordrer dig og skaber lyst og ”gå på mod”.

Se vores biografreklame

Her er vi

Her har du værkstederne i 2018

IT-værkstedet

Massage / Fitness

Team Park & Vej

Smålandsprojektet i Angved

Musik & Drama

Undervisning

Fitness & Motorik

Kunst / Krea

Sociale medier - EDB

Køkken

Autoværkstedet

Smedeværkstedet

Træværkstedet

Servicegruppen

Dagligdagen på Søbæk Erhvervskole

Undervisningen er sammensat af en almen-, praktisk- og en undervisningsdel.

 

Den almene del,  indeholder fag og emner om samfundsrelaterede forhold, husholdning, økonomi og det at skulle lære at klare sig selv. Du skal lære basal ansvarlighed som f.eks. at skulle stå op til tiden, planlægge hverdagen, holde orden, møde til tiden, stå til ansvar, handle ind, styre budgetter, betale regninger, udfylde jobansøgninger, forstå en lønseddel. Du skal lære at få din dagligdag til at fungere. Du skal opøves i at få sociale kompetencer, så du kan fungere i almene sammenhænge i et samfund, der af mange opleves som kompliceret. Du skal lære at skulle tage stilling og dermed ansvar for dit eget liv.

Den praktiske del indeholder alsidig spændende værksteds- undervisning på et eller flere af skolens mange værk- steder og tilbud. I disse værksteder får du indsigt og kendskab til arbejdskultur og arbejdsmarkedsforhold. Du skal opøves i at tage rigtige beslutninger, lære ansvar for dig selv og dine omgivelser. Du skal lære betydning af at være en god kollega og forstå normer og regler.

I undervisningsdelen, tilbydes du at opøve, genoptræne, repetere basale boglige færdigheder, såsom at læse, skrive, regne, sprog m.v. Du motiveres til undervisning i nødvendigt men begrænset omfang med henblik på at kunne basale færdigheder.

Skoledagen på STU Søbæk

Ungevejlederen på skolen vil i samarbejde med den unge og UU-vejlederen lave et individuelt skema for en aftalt periode. Planen skal laves så vi kan tage højde for og tilgodese den unges særlige behov og som mere fleksibelt medvirker til at sikre et acceptabelt fremmøde niveau.

STU-elever har mødepligt 840 timer årligt. Det er et lovkrav. Dette svarer til at vi på Søbæk skal lave et skema med mindst 21 timer ugtl. eller i gennemsnit 4,2 timer dagligt.  STU Søbæk tilbyder dog flere timer hvis den unge vil, kan og magter det. Mødetiden indgår i den drøftelse og opfølgning der er imellem skolen – den unge samt den UU Vejleder som bearbejder og laver uddannelsesplanen.

STU Søbæk – Værkstederne har således åbent fra mandag til torsdag fra 8—15 og fredag 8 – 14.  I alt 200 skoledage årligt i 40 uger.

Afklaringsforløb

Besøg & Praktik

Inden du starter på STU Søbæk er det en god ide at finde ud af, om Søbæk er det rette miljø og tilbud for dig og om vi har de aktiviteter og værksteder som tilgodeser dine behov.

På Erhvervsskolen Søbæk tilbyder vi derfor at du kan komme på prøve eller i praktik inden vi aftaler endelig opstart.

Dette forløb vil vejledende vare én uge.

Når du er startet på STU så kan vi med dig og din UU vejleder aftale, at der skal være et afklaringsforløb op til 12 uger.

Afklaringsforløbet på 12 uger.

Den unge indleder typisk uddannelsen med et 12 ugers afklarende forløb hvor den unge afprøver tilbuddet. Det er almindeligvis planlagt således, at den unge i forløbet vil få af prøvet interessefelter på flere forskellige værksteder i typisk 6 moduler af 2 uger. Afklaringsforløbet på Søbæk Erhvervsskole medvirker til at afdække den unges foreløbige sociale og praktiske kompetencer og de potentialer der kan udvikle den unge. Ligeledes afdækkes den unges ønsker og muligheder, for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Mød os

Spørgsmål og svar

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke er klar til at gennemføre en uddannelse i på en almindelig erhvervsskole.

Tilbuddet kan gives i forbindelse med undervisningspligtens ophør (folkeskolen). Dvs. når du f.eks. stopper i folkeskolen. Du kan tilbydes STU undervisning indtil det fyldte 25 år.

Hvem får kørekort?

Et kørekort åbner mange døre til arbejdslivet. Elever på 2. og 3. skoleår, der er indskrevet på Søbæk Erhvervsskole STU tilbydes et tilskud, til at erhverve førebevis til personbil.

Kan jeg bo ved skolen?

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at dit STU forløb kombineres med en bolig tæt på. På Søbæk Kollegiet udbyder vi boliger, så du kan få eget værelse eventuelt med pædagogisk tilsyn. Kontakt os om dette.

Min økonomi

Uddannelsen er gratis. De fleste der går på STU får kontanthjælp eller beholder den ydelse de allerede harnår de er over 18 år. Kommunen dækker i nogle tilfælde transport fra dit hjem til os. Spørg din sagsbehandler om hvordan din situation vil være.

Hvad forventer I af mig?

Vi forventer at du møder op på skolen hver dag til aftalt tid. På den måde vil du få meget mere ud af din undervisning. Selv om skoledagene kan føles lange, tager vi højde for det under vejs.

Vi forventer at du spørger om hjælp hvis der er noget du er i tvivl om, for vi er altid klar til at hjælpe dig.

Vi forventer at du støtter og samarbejder med de andre elever, så alle får en god oplevelse.

Kvalifikationsniveau

Ungdomsuddannelsen kvalificerer de unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og deltagelse i voksenlivet.

Når du er færdig med STU vil du eventuelt kunne komme videre til anden uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af personlige evner og interesser, så du er klar til den praktiske virkelighed.

Praktik og praktikplads

Skolens vejleder hjælper dig med at finde en praktikplads, så du kan prøve dine praktiske færdigheder af i en butik eller hos en håndværker. Praktikken kan vare fra få dage til et par uger.

Uddannelsesmuligheder

Hvis du gennemfører en FSA eller FSU hos os, med en karakter på 02 eller derover, vil du være klar til at tage en ungdomsuddannelse på en erhvervsskole, som håndværker, frisør eller anden mesterlære.

Ansøgning og optagelse

Tag kontakt til en ungdomvejleder eller din sagsbehandler.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune hvor du har folkeregisteradresse kan hjælpe dig.

Søbæk Erhvervskole samarbejder med specialvejlederne i UU NVS
Primær kontakt er

Jan Heitmann som kan træffes på tlf.: 7236 4994 og på mail jawih@holb.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Skarridsøgade 37 4450 Jyderup
www.uu-nordvest.dk

Få mere at vide om forløbet

Visitator

Vil du høre nærmere om vores tilbud, så kan du kontakte visitator Annette Filthuth som vil guide dig i forhold til vores forskellige tilbud og muligheder.

Telefon: +45 51 21 30 53

Email: annette@soebaek.dk

Annette Filthuth1 Visitator 51213053

Få mere at vide om skolen

Afdelingsleder Erhvervsskolen

Afdelingsleder på Erhvervs skole Søbæk er

Dorthe Elly Johansen telefon 59248314

Mail dorthe@soebaek.dk

Ring og hør om vores tilbud eller aftale et uforpligtende besøg.