Opholdsstederne Søbæk

Opholdsstederne Søbæk består af 7 afdelinger af opholdssteder som indtil nu nu har eksisteret 33 år. Vore steder er ” langtidsholdbare”. 

Opholdsstederne Søbæk visiterer unge med socio emotionelle problemer. Drenge og piger i alderen 10 – 30 år.

Målgrupper af børn og unge på Søbæk.

Børnene/de unge på Søbæk visiteres ofte med mange “etiketter på sig” – de skal derfor behandles forskelligt ud fra deres forskelligheder, hvad enten der er tale om tilpasningsproblemer eller konstaterede udviklings forstyrrelser.

Børn og unge med adfærd kontakt og trivselproblemer ADHD Asperger, OCD & Tourette.

Visse børn visiteres fordi de har forskellige tilpasnings problemer – altså problemer med Adfærd kontakt eller trivselsproblemer. Disse børn har ofte svigtende motivation, koncentration og ift skole et sporadisk fremmøde. Mange har typisk været anbragt flere gange og haft en ustabil opvækst med mange brudte forløb bag sig.

Andre børn er oftest identitets svage børn med, dårlig selvopfattelse/lavt selvværd og negativ identitet eller børn med relations vanskeligheder og kontakt og tilknytnings forstyrrelser.

Mange af de børn og unge vi arbejder med har oplevet gennem deres opvækst haft ustabile opvækstvilkår og en ustabil skolesituation og været i en for dem uoverskuelig tilværelse med mange konflikter til følge.

Visse af de børn og unge vi arbejder med har det man kalder ADHD. Børnene fremstår ofte dys. sociale og er ofte impuls og behovstyret og kan virke triste modløse og vrede på omverdenen. De har ofte en kontaktform som er konflikt skabende på andre. Disse børn oplever ofte hverdagen som uoverskuelig og problematisk.

ADHD, en forkortelse af Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, viser sig ved, at barnet har opmærksomhedsvanskeligheder og nedsat koncentrationsevne kombineret med hyperaktivitet og impulsivitet.  ADHD skyldes, ligesom autisme, i høj grad genetiske faktorer. Børn og unge med ADHD har ofte også andre psykiske forstyrrelser. Tidligt i forløbet kan det være Aspergers syndrom, OCD eller Tourettes syndrom, mens det senere er adfærds forstyrrelser, depression og angst. Visse af de børn og unge som vi arbejder med som har ADHD har gavn af medicinsk behandling derudover har sammensætning af kosten også en væsentlig betydning som sikrer og øger koncentrationsevnen og dæmper hyperaktivitet en.

På Søbæk arbejder vi med Børn og unge med udviklings forstyrrelser – Autisme, eller autismespektrumforstyrrelser. Samt børn og unge med tilknytnings og relations forstyrrelser.

Graden af autisme, eller autismespektrumforstyrrelse er bredspektret og dækker over almindelig autisme og den svære Infantil autisme samt, Asperger OCD & Tourettes. Der er tale om en medfødt psykisk forstyrrelse, hvor udvikling af socialt samspil og kommunikation afviger, ligesom barnets adfærd og interesser er præget af udtalte gentagne mønstre.

På Søbæk arbejder vi med Børn og unge relations vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser.

Tilknytningsforstyrrelser. Man bruger betegnelsen tilknytningsforstyrrelser, hvis barnets kontakt til andre er præget af svær ambivalens, eller hvis barnet har en ukritisk kontakt til fremmede og en mangelfuld tilknytning til moren og andre omsorg personer. Man skelner mellem en reaktiv og en u selektiv/uhæmmet form for tilknytnings forstyrrelse. Reaktiv tilknytnings forstyrrelse ses hos de yngste børn i den fase, hvor de aktuelt kan opleve omsorgssvigt. Børnene er ambivalente og angste for kontakt, og formen kaldes reaktiv, netop fordi der endnu ikke er opstået blivende tilknytningsmæssig forstyrrelse. Diagnosen “tilknytningsforstyrrelse”  bør ikke anvendes, hvis barnet også lider af autisme.

Relationsproblemer kan tage mange former. Det kan dreje sig om specifikke relationer, som man oplever som vanskelige. Men der kan også være tale om, at man genkender nogle problematiske generelle mønstre hos sig selv i relation til andre.

Det kan f.eks. være:

 • Vanskeligheder med at sætte grænser og sige fra på en klar måde.
 • Usikkerhed på at være tæt på andre/angst for at blive såret eller forladt.
 • Tendens til at komme ind i destruktive relationer hvor man f.eks. bliver udsat for nedværdigende behandling.
 • Mønster med at påtage sig for meget ansvar for andre.
 • Mønster med at være kontrollerende overfor andre.
 • Mønster med at opleve sig helt afhængig af andre.
 • Vanskeligheder med at stole på andre.

På Søbæk arbejder vi med miljøets betydning og med samtaleterapi som kan være en metode til bevidstgøring og ændring af problematiske relationsmønstre, så man kan få mere glæde i sit samvær men andre.

OCD er en psykisk forstyrrelse, hvor barnet eller den unge har tvangstanker og tvanghandlinger. OCD opstår ofte i skolealderen, men kan også opstå i ungdomsårene og men dog sjældent – i voksenalderen. Nogle børn og unge med OCD har mange tvangstanker og kun få tvangs handlinger, andre har det omvendt. Ofte er der både tvangstanker og -handlinger. Drejer det sig f.eks. om tvangstanker om bakterier på hænderne, kan barnet føle en emotionel lettelse ved at vaske hænder, men den er ofte kortvarig. Tankerne opstår gang på gang, og vaskeritualerne må gentages for at få tankerne på afstand og for at dæmpe angst og ubehag. OCD kan heldigvis ofte lindres, især ved en kombination af kognitiv psykoterapi og medicinsk behandling. Hvis børn skal have gavn af kognitiv terapi, må behandlings formen tilpasses barnets mentale udviklings-niveau og barnets mindre udviklede evne til at overskue de psykologiske forhold ved OCD.

Unge med personlighedsforstyrrelser – identitet.

Visse unge med som visiteres til Søbæk hat det man kalder Personligheds forstyrrelser” som viser sig ved at de har udtalte afvigelser i personlighedens opbygning. De unge vi arbejder med kan ofte ikke kan tilpasse sig situationer eller andre mennesker (fx tage hensyn), at man har et unuanceret syn på omverdenen (sort/hvid), og at man har en uhensigtsmæssig adfærd. Ofte går adfærd ud over personen selv eller skaber problemer i forholdet til omgivelserne. Vore unge har ofte problemer med at indgå i sociale fællesskaber, da deres grundlæggende evne til at mentalisere (se sig selv udefra og andre indefra) er påvirket. Evnen til at impulsregulere er nedsat og dette betyder, at deres evne til at indgå i sociale sammenhænge og længerevarende relationer til andre er hæmmet eller nedsat. Det særlige ved nogle former for personlighedsforstyrrelser er, at personen selv ikke oplever at have vanskeligheder, men i stedet at det er andre/omgivelserne, der ikke udviser forståelse, empati imødekommenhed og rummelighed.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Paranoid personligheds struktur som giver sig til udtryk ved, at personen er overfølsom for nederlag og afvisning. Den unge er mistroisk og stridbar, fordi vedkommende oplever at blive forfulgt og/eller uretfærdigt behandlet.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Skizoid . Det vil sigeat den unge  har nedsat evne til at føle, forstå og dermed udtrykke følelser og opnå kontakt, og vedkommende vil virke indesluttet.

Personlighedsforstyrrelser dækker over unge som kan være Dyssocial . Den unge har en manglende evne til at føle ansvar eller vise hensyn, erkende eller føle skyld. Personen kan optræde aggressivt, hvis vedkommendes behov frustreres, fordi han/hun har en nedsat eller manglende evne til at se, forstå eller mærke andres følelser, dvs. en mangel på empati eller mentalisering. Den unge er Emotionel ustabil.

Afgrænsning af målgruppen

Vi arbejder ikke med unge der har massive misbrugsproblemer i form af alkohol eller stoffer, hvor regulær afvænning er påkrævet over længere tid.

Fakta om opholdsstederne

Opholds & Bostederne Søbæk visiterer børn og unge til døgnophold.

Samlet set er vi af Social tilsyn Hovedstaden godkendt til at visitere op til 77  børn og unge heraf 42 børn og unge på vore Opholdssteder og 35 unge på Bostederne.

derudover har vi fået principgodkendt at vi kan bygge 5 beboelser til borgere der skal bi i tilbud efter servicelovens §108. Dette tilbud er ved at blive projekteret.

i 2018 har vi følgende godkendte pladser på tilbudsportalen

 • Opholdsstedet Søbæk Jyderup 2 enheder af 6 beboere ialt  12 pladser – 10-23 år. §66,5 & §107
 • Opholdsstedet Søbæk Knabstrup 2 enheder af 6 beboere ialt  12 pladser – 10-23 år. §66,5 & §107
 • Opholdsstedet Skovbrynet Jyderup 5 beboere med et højt støttebehov. 16-25 år. §66.5 &% §107.
 • Opholdsstedet Bryggervænget Jyderup. 5 beboere 16-25 år §66,5  & §107 Medio 18 tager vi nyt bo afsnit i brug med yderligere 5 pladser. til §108.
 • Opholdstedet Dalbo Dalmosevej Tuse Næs. Nyt Opholdssted for 8 beboere §66,5 / §107 / §108.
 • Bostederne Søbæk Kollegiet. §66,5 & §107 35 Pladser i flere beboelser.

Vore afdelinger er opdelt i enten døgnbemandede Opholdssteder eller Botilbud under Søbæk kollegiet. Hvor der er enten døgnkontakt eller afd. er døgnbemandede.

Vi har ledige pladser. Kontakt os, så vi sammen kan finde en plads, der passer til den unge.

Spørgsmål og svar

Hvordan er værelserne?

Alle vore fysiske rammer er ” Up to date” : Vi lægger vægt på at alle vore beboere trives i ordentlige rammer. Når en beboer flytter ind så bliver værelser istandsat og den unge har indflydelse på indretning.

Skal jeg have folkeregister adresse på Søbæk ?

Alle beboere på Opholds & Bostederne skal være folkeregister tilmeldt på vore steder. Det siger loven.

Beboere og pårørende skal selv via NEM ID Sikre at dette sker. Ligeledes at beboere registreres som flyttet når dette sker.

Ungevejledere på Søbæk

Ungevejleder og denne opgaver og mission.

Under beboerens ophold på Opholds & bostederne Søbæk vil der blive tildelt en ungevejleder som skal være bindeled mellem beboerens, hjemmet samt den Kommune hvori I bor. Ungevejleder har ansvaret for, at alle praktiske og pædagogiske aftaler omkring barnet / den unge og hjemmet følges op, herunder tøj indkøb – medicin – evaluerings møder mv.

Den ungevejleder som beboeren har, skal have en særlig indsigt for så vidt angår de ting som pågår omkring barnet / den unge. Men det betyder ikke, at man ikke kan tale med alle. Alle ansatte står til rådighed ift. kontakt. Ift. alle de unge vi arbejder med.

Ungevejleder skal være ” autentisk” – men også professionel i tilgangen til beboer og netværk.

Således skal iagttages, at ansatte ikke i kontakten skaber et symbiotisk forhold. Et afhængighedsforhold, som eksempelvis påvirker beboer, hvis der på sigt kommer et skifte.

Altså en professionel tilgang og distance.

Ungevejleders rolle er at sikre, at der er en god bæredygtig relation og dialog og jævnlig kontakt med beboeren og dennes primære familie og netværk. Ligeledes sikre en god kontakt til alle samarbejdspartnere omkring den unges samlede situation.  Det er vigtigt at understrege, at det er et fælles ansvar at sikre den positive dialog og at det i lige så høj grad er forældrenes ansvar at holde den nødvendige dialog.

Vore ungevejledere er stabile og professionelle voksne og de skal i dagligdagen give dig den support, som borger har behov for. Hjælpen skal tildeles ift. beboerens alder og modenhed og kan være både praktisk hjælp eller vejledning.

Ungevejlederen skal hjælpe med at planlægge og lave strategier så hverdagen fungerer for beboer både ift. dem selv og i forhold til de praktiske udfordringer denne har.

Ungevejleder skal tilbyde det vi kalder praktisk / pædagogisk ADL støtte ud fra ” hjælp til selvhjælp ” princippet. Det vil sige at kan den beboeren selv så er dette udgangspunkt for den hjælp der tilbydes. Ungevejleder skal være opmærksom på, at visse beboere har en alder og en modenhed som forhindrer at beboeren ikke kan selv – Her skal ungevejlederen hjælpe konkret praktisk.

i at løse de udfordringer der er og kommer.

Ungevejleder skal hjælpe beboer med at ”bygge bro” til den for mange komplicerede verden vi er i. Ungevejledere på Søbæk arbejder på at opøve din ansvarlighed så du kan udvikle sociale færdigheder og opnå kompetencer så beboer kan fungere i sociale sammenhænge. Ungevejlederen skal som noget centralt medinddrage familie eller andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis beboer er over 18 år bestemmer denne selv om vi skal involvere andre end dem selv. Der skal arbejdes på at etablere og vedligeholde de bæredygtige relationer.  Vi lægger meget vægt på, at beboer selv tager ansvar omkring de beslutninger som er nødvendige i de valg denne foretager.

Vi løser ikke automatisk opgaverne for beboer, men vejleder dem så de unge selv tage stilling og forstår at handle

Ungevejlederen har ansvar for, at følge op på alle de ting, som du skal have hjælp til ud fra aftaler der er beskrevet i den handleplan som henvisende kommune laver for dig.

 

Aktiviteter på Opholdsstederne

Aktiviteter og oplevelser på Opholdsstederne Søbæk

Vi prioriterer at vore børn og unge der er indskrevet har sunde interesser og noget fornuftigt at tage sig til i hverdagen. På Søbæk har vi mange interne tilbud som vore unge kan have glæde af i hverdagen. På trods af dette skal vore ansatte ungevejledere ift. hver enkelt ung arbejde aktivt på at de unge også motiveres til at deltage i det lokale foreningsliv eller ungdomsklubber i byen.

Interne aktiviteter og tilbud på Søbæk.

 • Egen sportshal
 • Fitness rum
 • Biograf ” Cinema Søbæk”
 • Musikrum
 • Medie rum Adgang til internet
 • Basket bane udendørs
 • Wolleybane udendørs
 • Fiskeri Skarresø
 • Kanosejlads Skarresø
 • Pool – Dart – Billard
 • Hocheybane udendørs
 • Bordtennis
 • Jyderup har – Svømmehal – Sportshal – Ungdomsklub – Ungdoms skole
 • Arrangementer i skoleåret: Mortensaften – Olympiade – Projekttur – Tivolitur – Skitur Østrig – Tur til Sverige. Knabstrup har Knabstruphallen.

Lejrture Ekskursioner. 

Begge afdelinger af vore opholds & bosteder Søbæk kommer individuelt afsted på flere planlagte ture årligt.  Børnene/de unge skal deltage I disse ture, da de er tilrettelagt ud fra et bestemt formål. Der skal således være rigtig god grund til at kunne melde fra.  Turene finder sted på tidspunkter anført i årsplanen Formålet med disse ture er, at vore børn og unge styrkes i forhold til hinanden socialt, så de indbyrdes kan fungere i gruppesammenhænge. Ud over de i årsplanen anførte lejrskoler kan vore opholdssteder individuelt tilrettelægge projekt ture – ekskursioner eller overnatninger, som forældrene vil blive orienteret om.

ANGVED – Småland i Sverige:

Angved er vores hyggelige hytte i Sverige, som er forholdsvis ny istandsat.  Angved anvendes til smarture i årets løb og til skole ekskursioner. Angved ligger ca. 200 km fra Helsingborg. Angved er et hyggeligt hus i Småland, som associerer til ” Emil Fra Lønneberg. Her har vi også et skur til uvorne unger.

Sommerturen. Turen går til sommerhus eller Østrig.

Opholdsstederne tager hver for sig på sommerferietur i ca. 10 dage. Den ene gruppe tager i lejet sommerhus eller til Angved som er vores egen hytte i Sverige og den anden gruppe tager til Østrig i Haus Mathias. Flachau.

Vi prioriterer at alle vore beboere deltager i denne tur der varer 10 dage. Det er vigtigt at vore unge og voksne møder hinanden sammen under andre betingelser end i hverdagen.

Sommerhusturen. Sommerhus turen byder selvfølgelig på go dansk sommervejr og mange aktiviteter. Typisk lejer vi et sommerhus hvor vi alle kan være i og opsøger aktiviteter i det lokalområde vi er i og besøger strand som har interesse for de fleste2

Østrigsturen

Rappelling / Rafting og Kajaktur.

Flyv ikke højere end vingerne bær! På Opholdsstederne Søbæk udfordrer i sommerferien vore børn og unge og grænser afprøves. Alle aktiviteter indeholder et praktisk element og er bygget op, så det bibringer vore børn og unge udfordringer, der i forhold til sig selv opbygger personlig råstyrke, selvtillid og selvopfattelse. I samvær med andre lærer den unge ansvarlighed, sammenhold og at andre er afhængige af din indsats.

Rappelling, Rafting og kajak ture kan være en del af det koncept. Kun naturen og fantasien sætter grænserne.

 

Skituren til Østrig.

Årets højdepunkt er dog intet mindre end vores skitur, som foregår i januar måned. Turen planlægges med en sammensat gruppe af beboerne og ansatte fra begge af vore opholdssteder. Således indgår at de unge skal være motiveret for eller vil have godt af denne udfordring. Turen går vanen tro til Alperne ” Fillerhof ”, hvor vi udfordrer sneen og vinter aktiviteterne. Se årsplan.

 

 

Lommepenge - Beklædning & Kostpenge

Retningslinjer for stedets behandling af betroede midler

Lommepenge:

 • Alle anbragte beboere på vore opholdssteder modtager lommepenge ift. Kl’s vejledende satser jfr. taksttabel. Beboere på Søbæk kollegiet, som er tildelt underholdspakken har ligeledes krav på ydelser fra stedet. Beløbet udbetales ugentligt sammen med andre ydelser, der er indeholdt i underholdspakken.

 

 • For så vidt angår beboere over 15 år gælder, at administrationen overfører lommepenge / underholdspakken til beboerens egen konto, som hver enkel beboer over 15 år opretter i egen bank.
 • For så vidt angår beboere under 15 år gælder, at de får pengene udbetalt i kontanter.

Administrationen laver kuvert klar uge for uge. Eleven skal kvittere for udbetaling.

Lommepenge anvises til beboere således:

 • Opholdsstedet Jyderup mandag.
 • Knabstrup tirsdag.

Lommepenge suspenderes de uger, hvor de unge deltager på ski og sommertur, da beboere på disse ture får særskilte midler.

Beklædning – Tøjpenge.

 • Alle anbragte beboere på vore opholdssteder modtager beklædningspenge ift. Kl’s vejledende satser jfr. taksttabel. Opsparede beklædningspenge udbetales 2 x årligt henholdsvis 1. maj og 1. november.
 • Udbetaling: For så vidt angår alle beboere gælder – med mindre andet aftales med forældremyndighedsindehaver, at administrationen overfører beklædningspenge til beboerens konto i elevbank.

 

 • Der kan med forældre indgås aftale om, at beløbet tilgår forældrenes konto, hvis de selv vil disponere over deres barns beboermidler.

Ungevejledere skal tilsikre at beboerens midler til indkøb af beklædning, anvendes til formålet.

Elevbank.

Elevbanken ligger i Søbæksparken 10 – Annette Sandholdt

Elevbanken har kun åbent for beboere mandag og onsdag fra 14 – 15. Det samme gælder ansatte. Dog kan ansatte kontakte Annette i hendes kontortid, hvis det er påkrævet.

Der vil fremadrettet ikke blive opbevaret kontanter eller kontant værdier på de enkelte afdelinger.

Stedet påtager sig Intet erstatningsansvar for kontanter eller andre værdimidler, der ikke er i stedets varetægt og opbevares forsvarligt efter disse anvisninger.

I elevbanken kan indsættes penge, der efter aftale med beboere eller forældre skal administreres af opholdsstedet. Dvs. opsparede lommepenge eller tilbageholdte midler – eller tøjpenge som ansatte på stedet skal administrere.

Stedets beboere kan enten selv eller efter aftale med forældre vælge, at opspare midler eller man kan vælge at stedets medarbejdere skal administrere beboerens midler.

Disse aftaler administreres af kontaktpædagogen og er administrationen uvedkommende.

Disse beløb opbevares forsvarligt i ” Elevbank ” pengeskab.

Annette Sandholdt administrerer og holder regnskab med opsparede midler.

Der skal kvitteres for alle udbetalinger af de medarbejdere eller beboere, som hæver. Kontaktpædagogen er ansvarlig for dokumentation på kassekladde overfor afd. leder og administrationen.

Som udgangspunkt kan beboere ikke selv hæve tøjpenge, med mindre der er særlige aftaler om det. Dette skal ske i samarbejde med ungevejlederen.

 • Ved fraflytning opgøres beboerens konto i elevbank og midler følger beboeren.

Tilbagehold og administration af beboer midler.

 • Som udgangspunkt må ungevejledere ikke tilbageholde beboermidler, medmindre det er absolut påkrævet og kun dersom der er særlige forhold, som følger af stedets specifikke retningslinjer.
 • Særlige undtagelser. Når beboerne har fået deres lommepenge fysisk er der ud fra gældende regler og i øvrigt al sund fornuft, intet til hinder for, at opholdsstedet ud fra et pædagogisk sigte i samarbejde og i åben dialog med beboer samt forældre og deres beslutning, kan træffe beslutning om, at opholdsstedet kan forvalte og administrere barnets/den unges lommepenge.

Således gælder, at Ungevejleder med forældre og beboer kan beslutte, at vi hjælper den unge med at administrere midler. Eksempelvis dersom der skal afdrages på gæld som beboeren har sat sig i. Eks afdrag på tog eller biblioteksbøder. Misbrug af rejsekort, Erstatning for hærværk o.a. Ledelsen på Søbæk har udarbejdet retningslinjer for Ungevejleders muligheder for administration af beboermidler-

Kostpenge

Kostpenge udbetales i forhold til sats i KL’s vejl. taksttabel til forældre via kontooverførsel. Administrationen – Susanne Sehested skal have oplyst Aktuel NEM id på forældres konto Kostpenge udbetales ift. stedets kostpenge politik som er:

 • At stedet alene yder kostpenge til de ift. årsplanen planlagte ferier og weekends for de dage, hvor beboeren planlagt er hjemme i mere end 3 døgn. Der udbetales ikke for de første 3 døgn.
 • At stedet ikke yder kostpenge til beboere, som har forladt stedet uden aftale eller dersom en beboer af en årsag, som opholdsstedet ikke er herre over – ikke opholder sig på stedet.

 

Rejsepenge – Rejsekort.

 • Rejsepenge / rejsekort ydes til de beboere, som er på planlagt hjemrejse weekend eller ferie ift. stedets årsplan. Stedet betaler for transport tur retur fra og til eget hjem.

Ingen andre steder

Hvis der anvendes rejsekort skal Ungevejlederen holde styr på forbrug

 • Bemærk: Misbrug af stedets rejsekort eller udbetalte midler betragtes som tyveri og vil blive modregnet uden varsel i beboerens opsparede midler eller lommepenge.

Anden befordring

 • Rejsepenge ydes beboere/skolens elever til planlagte erhvervspraktikker eller til formål for godkendte aktiviteter i begrænset omfang. Misbrug af stedets rejsekort eller udbetalte midler vil blive betragtet som tyveri og modregnet uden varsel i beboerens opsparede midler eller lommepenge.

Lån og forskud.

 • Beboere skal selv lære at forvalte midler og kan ikke låne af stedet eller ansatte under nogen omstændigheder og kan ikke få på forskud. Hvis den unge uforskyldt er uden midler til forsørgelse kan vi kortvarigt og imod tilbagebetaling lave ” nød ordning ”.

Ansatte må ikke have private mellemværende imellem en borger og ansat. Således må ansatte ikke udlåne private midler til beboer.

 

Udlæg – eksempelvis til medicin – supplerende udstyr –  særlig bevilling.

 • Supplerende udstyr ved indskrivning.

Ved indskrivning vurderes om beboer har behov for Supplerende beløb. Der kan søges op til KL’s takstniveau.

Ungevejleder sikrer bevilling og holder regnskab med hvad der er købt og beløb.

Administrationen fakturerer ikke hele beløbet, men fremover kun konkrete og udførte indkøb.

 • Andre bevillinger.

Kontaktpædagogen skal før en beboer får midler fra stedet sikre, at der altid foreligger skriftlig bevilling på de udlæg vi skal foretage for en ung, som skal på regning. Dvs. faste medicin bevillinger eller eksempelvis supplerende udstyr eller andet.

Administrationen må ikke udbetale midler eller foretage udlæg til beboere med mindre der foreligger en godkendelse på skrift.

Det er ungevejlederen, som har ansvar for til administrationen at aflevere dokumentation for alle indkøb. Ligeledes kontaktpædagogen/Ungevejlederen, som har ansvar for holde styr på regnskab i forhold til køb, så vi kan dokumentere alle indkøb og evt. tilgodehavende.

Erstatning

 • Beboere skal lære ansvar og derfor betale erstatning for tingskade ved bevidst foretaget hærværk eller efter vurdering betale for ødelagte eller bortkomne effekter, herunder nøgler tilhørende stedet.

Beslutning om erstatning sker efter aftale i overensstemmelse med beboer og forældremyndighedsindehaver.

Kan i hjælpe med min medicin?

Medicin håndtering

På alle vore afdelinger er der medicinansvarlige.

Ansatte og medicinansvarlige skal altid følge stedets retningslinjer for medicin håndtering.

Du finder disse regler her klik på link

01.08.17 Medicinhåndtering på Behandlingsstederne sstederne Søbæk

Er der husregler?

Når man bor flere børn og unge sammen i et fællesskab med andre, så er der nogle grundlæggende generelle husregler som alle både voksne og unge skal orientere sig om og respektere. Ungevejleder vil gennemgå disse med dig og dine medbeboere. Som beboer har du indflydelse på stedets husorden og du er som beboer velkommen til at komme med input og indsigelser eller gode forslag – så bare sig til!

Der er på alle afdelinger af Opholds & Bostederne fastsat et hus regelsæt  for hvordan man skal forholde sig til sine omgivelser , ansatte og med beboere , når du bor på Søbæk.

Disse hus regler som bygger på sund fornuft kan du rekvirere på  filler@filler.dk 

Hus regler er udarbejdet efter de regler som følger af ” Lov om voksenansvar”

Magtanvendelser og konflikter

Magtanvendelser og konflikter.

Medarbejdere  forsøger selvfølgelig med pædagogiske virkemidler vi har at modvirke forhold som indebærer konflikter og nødvendige magtanvendelser. Det er aldrig rart for hverken voksne eller børn og unge nå en konflikt udløser en magtanvendelse, så det vil vi gerne undgå.

Opstår der i sjældne tilfælde situationer, som gør at ansatte skal gribe ind med påkrævet magtanvendelse  så har vi de nødvendige procedurer, der sikrer at der bliver taget hånd om alle parter.

Sker det bearbejdes magtanvendelser ud fra de retningslinjer som følger ” Lov om Voksenansvar ” hvis det drejer sig om børn under 18 år. Taler vi om unge over 18 år følger vi Lov om socialservice § 125 – § 127.

Alle magtanvendelser indberettes til henvisende kommune og forældre hurtigst muligt når vi har bearbejdet magtanvendelsen og derefter indberettes til social tilsyn.

Her kan di klikke og se stedets retningslinjer for Magtanvendelser

 1- 21.09.17 Retningslinjer for Behandling af magtanv. på Søbæk

Få mere at vide om boformerne

Visitator

Vil du høre nærmere om vores tilbud, så kan du kontakte visitator Annette Filthuth som vil guide dig i forhold til vores forskellige tilbud og muligheder.

Taksttabel 2018 Takst tabel Søbæk 2018 Døgntilbud
Annette Filthuth1 Visitator 51213053

Få mere at vide om opholdsstederne

Afdelingsledere

Vi du vide mere om om opholdsstederne eller ønsker du at besøge opholdsstedet så kontakt Visitator Annette Filthuith. eller de enkelte afdelingsledere som er:

Opholdsstedet Søbæk Jyderup Martin Bresnov. 59248329 martin@soebaek.dk 

Opholdsstedet Søbæk Knabstrup Johnny Hoffmeyer 59248315 johnny@soebaek.dk 

Opholdsstedet Skovbrynet Bjørn Appelgreen  52405333 appelgren@soebaek.dk

Opholdsstedet Bryggervænget Kamilla Appelgren 21608880 kamilla@soebaek.dk 

Opholdsstedet Dalbo Tuse Næs Carsten Weng 59248312 carsten@soebaek.dk 

Bo stederne Søbæk Michael Nielsen 51213053 michael@soebaek.dk