Tilsyn , Godkendelse – Undervisning

Søbæk skole er underlagte tilsyn fsv angår undervisningsdelen

Dette tilsyn varetages af Holbæk kommune ved

 

Marianne Jeppesen

Skoleleder, Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner

Telefon:            72 36 63 92

Alt. tlf.:              72 36 70 20 

Holbæk Kommune

Sofielundskolen

Bispehøjen 2

4300 Holbæk

mar@holb.dk

 

Mette Hunsdahl

Skoleleder, Master of Public Governance

Telefon:            72366038

Alt. tlf.:              72367010

 Holbæk Kommune

Isefjordskolen

Vandtårnsvej 3

4300 Holbæk

mhl@holb.dk

 

Søbæk skole har Drifgtsoverenskomst med Tilsynsmyndigheden Holbæk Kommune’

Denne kan hentes her

Download: Undervisningsoverenskomst Holbæk

 

 

Tilsynsrapporter for Søbæk Skole kan de finde via Link til tilsynsenheden

  • Alle forårets tilsynsrapporter er nu lagt på Holbæk Kommunes hjemmeside, og kan finde via linket herunder.

http://www.holbaek.dk/borger/boern-og-unge/boern-og-unge-med-saerlige-behov/specialtilbud/tilsyn-med-interne-skoler/