Tilsynsrapporter

På Søbæk er vi i forhold til vore forekellige tilbud underlagt flere forskellige tilsyn.

  • Opholds & Bostederne Søbæk ( Døgntilbud ) Socialtilsyn Hovedstaden.
  • Søbæk Skole – Undervisningstilsyn Holbæk Kommune ( kun tilsyn med undervisning for grundskoleelever 1 – 10 klasse )
  • Voksentilbud §103 samt §104 Socialtilsyn Øst Holbæk

De kan på denne side orientere dem om vore seneste tilsyns redegørelser fra alle ovennævnte tilsyn


Social tilsyn Hovedstaden Frederiksberg.

Opholds og bostederne er re godkendt 2014

Sidste tilsyns besøg Juni 2017 ved

Tilsynsførende Mette Kondrup & Karen Scott samt Souschef Kristina Vang

 Juni 2017 Søbæk Ophold tilsynsrapport 6 juni 2017

December 2016 Søbæk Ophold tilsynsrapport uanmeldt tilsyn

December 2015 Søbæk Ophold tilsynsrapport Anmeldt 

→ August 2014 Søbæk Ophold tilsynsrapport anmeldt 

Undervisningstilsyn fra Holbæk kommune

Tilsynet med undervisning på Søbæk Skole ( grundskoleelever ) varetages af Holbæk Kommune. Telefon 72363636

Tilsynsførende er Anders Bo Hansen abh@holb.dk   

De kan på dette link finde alle de sidste tilsynsrapporter for undervisningen på Søbæk skole alle afdelinger opdelt hver for sig.

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/boern-og-unge-med-saerlige-behov/specialtilbud/tilsyn-med-interne-skoler/

Social tilsyn ØST  Tilsyn med ” Kompasset”

Kompasset er voksentilbud til borgere henvist til beskyttet værksted jfr. Sel § 103 eller aktivitets og samværstilbud jfr. Sel. § 104

Tilsynsførende Leif Sørensen, Holbæk kommune  Telefon 72363636
→ 2017 Godkendelse & Tilsyn Kompasset §103 & §104 Soc tilsyn Øst Holbæk


→ 2016 
Tilsynsredegørelse § 103 og § 104