Timefordelingsplan 2015 – 2016 på Søbæk

Af Timefordelingsplanen på Søbæk skole fremgår det antal timer som skolens ansatte obligatorisk skal planlægge skoledagen efter.

Det er de timer man kan se på grundskema. Timefordelingsplanen er beskrevet for et klassetrin af gangen.

Bemærk at undervisningen skal organiseres i overensstemmelse med og under hensyntagen til hver enkelt elevs individuelle situation. Derfor vil der for visse elever være tale om fravigelser og ofte forekomme at nogle elever ikke i fuldt omfang har det antal timer i visse fag som loven foreskriver.

 

Her finder de Timefordelingsplan for skoleåret 2015 – 2016

Download: Timefordelingsplan 2016 – 2015